OPŁATA REKRUTACYJNA- 50 PLN

WPISOWE- 50 PLN

CZESNE ZA MIESIĄC- 250 PLN 

 

Wpłatę czesnego   za   dany  miesiąc   należy  dokonać zawsze maksymalnie do 5 dnia każdego  miesiąca.
Na przelewach prosimy wpisywać zawsze swoje imię i nazwisko oraz dopisek ,,STUDIUM”

Ci z Państwa, którzy będą wpłacać w innej walucie niż PLN, w dniu wpłaty wchodzą na stronę Narodowego Banku Polskiego i przeliczają złotówki po kursie w danym dniu na swoją walutę.

Bank Millenium  S.A.

ul.Stanisława Żaryna 2A
02-593
Warszawa

BIC:BIGBPLPW

IBAN:

wpłaty w PLN   (złotówkach):

PL 301160 2202  0000  0000  8638  2450

wpłaty w   EUR(euro):

PL 51 1160 2202  0000 00008638 3624

wpłaty w GBP   (funtach):

PL 271160   2202  0000 0000 9315  0582

wpłaty w USD (dolarach):

PL 32  1160  2202  0000 0000  8638 3384

Jako    odbiorcę:

Europejska  Wyższa Szkoła Prawa i  Administracji
ul.  Grodzieńska  21/29, 03-750 Warszawa

W tytule płatności prosimy o podanie następujących informacji:
– nazwisko i imię słuchacza ;
– opłata rekrutacyjna/wpisowe/czesne za miesiąc;

Uwaga! Opłata rekrutacyjna i wpisowe może być przesłane łącznie.

 

W sprawach dotyczących płatności prosimy o kontakt z księgowością Uczelni – pokój 7B tel. +48 22 619 90 11 wew. 31; e.mail: kasa@ewspa.edu.pl

pieniadze