„Europejskie” Niepubliczne Policealne Studium w Warszawie jako jedyne w Polsce działa przy uczelni prawniczej EWSPA  założonej przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, afiliowanej przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 
 
Każdy z Państwa uzyskując dyplom ukończenia naszego Studium otrzyma dyplom respektowany na terenie całej Unii Europejskiej, (poziom klasyfikacji ISCED’97 – 4C szkoły policealne) określający w języku polskim lub języku angielskim (odpłatnie) konkretne umiejętności, jakie słuchacz nabył w toku nauczania. 
Klikając na wybraną specjalność (w zakładce Start) otrzymacie Państwo informacje dotyczące programu nauczania dla danej specjalności. Nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach w siedzibie szkoły – uczenie i nauczanie odbywa się przy pomocy technik nauczania na odległość – platforma e-learningowa.

Nasze Studium jest jednoroczne  (2-semestry) . Po każdym semestrze (luty, czerwiec ) odbywają się końcowe egzaminy semestralne na platformie e-learningowej.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk